Corona protocol Basalt

Vanaf maandag 5 oktober is in Basalt het gebruik van mondkapjes in de openbare ruimtes verplicht. Dit geldt voor poliklinische patiënten, begeleiders en externe bezoekers vanaf 13 jaar.

Tijdschema

Zwemles 17:00 uur 

16:55 uur: zwemmer met 1 ouder/begeleider op de verzamelplaats buiten het pand
17:00 uur: binnentreden pand door de kinderen onder begeleiding van een zweminstructeur (ouder blijft buiten)
17:44 uur: 2e groep zwemleskinderen gaat naar binnen (zonder ouder), 1 ouder per vertrekkend kind sluit achteraan en neemt plaats in kleedkamer
17:45 uur: overdracht kind van zweminstructeur aan ouder in kleedkamer, aankleden en locatie verlaten
Zwemles 17:45 uur 
17:40 uur: zwemmer met 1 ouder/begeleider op de verzamelplaats buiten het pand
17:44 uur: binnentreden pand door de kinderen onder begeleiding van een zweminstructeur (ouder blijft buiten)
18:25 uur: 1 ouder per kind neemt plaats in kleedkamer
18:30 uur: overdracht kind van zweminstructeur aan ouder in kleedkamer, aankleden en locatie verlaten
Route
 • Deelname aan zwemles kan alleen als uw kind is aangemeld.
 • Kom 5 minuten voor aanvang van de betreffende les naar verzamelplaats voor ingang van het hoofdgebouw. Ieder kind heeft max één ouder/begeleider. Houd ter alle tijde 1,5 meter afstand van personen ouder dan 12 jaar
 • Let op, u kunt bezoekers/ bewoners van Basalt tegenkomen. Geef hun de ruimte en voorrang.
 • Desinfecteer uw handen bij binnentreden
 • Volg de aanwijzingen van de daartoe bevoegde persoon bij de receptie.
 • Draag uw kind over, al gekleed in makkelijke kleding met daaronder de zwemkleding.
 • Geef een tas met handdoek, ondergoed en dergelijke mee;
 • Kinderen gaan met zweminstructeur via vastgestelde looproute naar zwembad en nemen alle kleding, op buitenschoeisel na, mee naar binnen. Kleding wordt in de kleedkamers neergelegd. Buitenschoeisel wordt netjes in het halletje achtergelaten;
 • Er wordt niet gedoucht voor en na de les op de zwemlocatie;

Ophalen en aankleden

 • Wanneer de kinderen van de volgende groep voor de start van de les naar binnen mogen, kan er per kind maximaal 1 begeleider van de vertrekkende groep achteraan sluiten en via de aangegeven looproute naar de kleedruimten van het zwembad gaan om zijn/haar kind af te drogen en om te kleden;
 • Neem direct plaats in de kleedkamer. Er mogen per kleedkamer (4 compartimenten) maximaal 4 ouders aanwezig zijn. In de kleedkamers is aangegeven waar de omkleedplekken zijn, rekening houdend met de 1,5 meter regel;
 • Kinderen komen met zweminstructeur zelf vanuit zwembad naar ouders in de kleedkamer toe;
 • Graag snel omkleden en vertrekken. Houdt 1,5 meter afstand;
 • Er zullen dus ouders zijn die even moeten wachten. Wacht bij de deur (op 1,5 meter afstand van elkaar). Zodra er een ouder de kleedkamer uit komt, kan de volgende ouder naar binnen. Houdt rekening met elkaar en vertrek zo snel mogelijk weer om plaats te maken voor andere ouders.

 
Verlaten gebouw
U verlaat z.s.m. zelfstandig het gebouw via de route die wordt aangegeven door de pijlen op de grond. Houd rekening met andere bezoekers.

De restauratieve voorzieningen zijn gesloten.