Algemene voorwaarden Zoeterwoude Zwemt!

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor zwemschool  ‘Your Personal Swim Coach’ en Zoeterwoude Zwemt!.

1. Organisatie

Zwemschool ‘Your Personal Swim Coach’ en ‘Zoeterwoude Zwemt!’ zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Den Haag onder het referentienummer 56502109.  Zwemschool ‘Your Personal Swim Coach’ & ‘Zoeterwoude Zwemt!’ hebben een fiscaal identificatienummer: NL 1753637171B01.

2. Risico en gezondheid

Alle studenten zijn verplicht om het registratieformulier naar waarheid en volledigheid in te vullen betreffende gezondheidsomstandigheden. De gehele relevante medische achtergrond dient te worden genoemd. Het deelnemen aan de lessen is op eigen risico. De zwemschool dient tenminste in het bezit te zijn van één te bereiken telefoonnummer in het geval van een ongeval. De zwemschool heeft een aansprakelijkheidsverzekering bij AEGON; 702893109. De Zwemschool sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit als gevolg van letsel/schade die tijdens voor en na de zwemlessen zijn opgelopen/ontstaan.

3. Referentie lesmethode

De zwemschool houdt zich aan de ENVOZ zwemrichtlijnen en geeft het internationale ENVOZ A, B en C diploma uit. Ook bieden wij extra lessen in Snorkelen en survivallen.

4. Proefles

Alle nieuwe studenten zijn bij ons welkom om deel te nemen aan een proefles op één van onze locaties. Deze proefles kost € 5 en is niet bindend. Nieuwe studenten kunnen slechts eenmalig profiteren van een proefles. Het lesgeld voor de proefles dient betaald te worden alvorens de les plaatsvindt via een overschrijving per bank. Op basis van de proefles zal de desbetreffende coach zijn/haar observaties met de leerling en eventueel de ouders bespreken. Zo kan samen worden bekeken wat het vervolg van het lesprogramma zal zijn.

5. Registratie van een leerling

Door het registratieformulier van onze zwemschool in te vullen en te ondertekenen zal men zich inschrijven voor het volgen van wekelijkse zwemlessen ( één of twee keer per week)  de inschrijving blijft gehandhaafd totdat de (ouders van de) student en stopzetten van de inschrijving schriftelijk heeft ingediend ten minste één week van te voren. Alle studenten ontvangen bij de inschrijven persoonlijke inloggegevens per email voor het online leerlingvolgsysteem (zie punt 6 voor verdere informatie). Iedere vier weken (einde van de maand) zal een digitale factuur naar u verstuurd worden om het lesgeld voor deze periode te voldoen. In deze factuur is een betaallink toegevoegd, zodat u gemakkelijk en snel het lesgeld kunt betalen via IDEAL.

6. Leerlingvolgsysteem: Zwemscore

Website:  https://personalswimcoach.zwemscore.nl/

Met het Zwemscore systeem kunt u:

  • De voortgang volgen via de scores en een persoonlijke tekst van uw coach

  • Uw lesgeld betalingen inzien en betalen.

  • De gewenste lessen afmelden en inhaallessen boeken.

  • Het afmelden van een les via Zwemscore

Om een les kosteloos af te melden dient u ten minste 24 uur voorafgaand aan de les in te loggen op uw persoonlijke Zwemscore account en de gewenste les af te melden. Hierin worden geen uitzonderingen gemaakt. Het afmelden van een les via e-mail, telefoon of mondeling is niet mogelijk.

Wanneer u een les binnen de 24 uur voor een les afmeldt, worden de kosten voor deze les in rekening gebracht. Hierbij moet u rekening houden dat onze zwemschool niet  de mogelijkheid heeft om vervanging voor u te vinden ten tijde van de les, terwijl de kosten voor het zwembad en voldoende instructeurs zijn gemaakt. Alleen met dit beleid kunnen wij de hoogste kwaliteit van lesgeven in kleine groepjes garanderen.

8. Het annuleren van een les door het management

Het management van onze zwemschool heeft het recht om een les op korte termijn te annuleren door onvoorziene omstandigheden (bv. Ziekte van het personeel of in opdracht van het zwembad). Wij zullen onze leerlingen zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de omstandigheden.

Betalingen lesgeld

Het betalen van het proefles-geld dient te worden voldaan alvorens de les begint via een bankoverschrijving. De inschrijving van een leerling blijft in stand totdat een schriftelijke uitschrijving wordt ingediend ten minste één week van te voren. Alle geboekte wekelijkse lessen worden per vier weken in rekening gebracht, tenzij een les tenminste 24 uur van te voren is afgemeld via het Zwemscore systeem.

Bij niet tijdig betalen of het storneren van terecht geïncasseerde contributie zullen € 5,00 aan administratiekosten in rekening worden gebracht. Deze dient u zelf te voldoen bij overmaken van het achterstallige betaling. Bij een betalingsachterstand van meer dan 2 maanden zal de gereserveerde zwemplek komen te vervallen. Er bestaat geen recht op terugbetaling van het eventueel reeds betaalde cursusgeld.

De opzegtermijn bedraagt 1 maand gerekend vanaf de laatste zwemles van de maand waarin je de zwemlessen opzegt. Ook tijdens deze laatste maand geldt dat lessen die niet 24 uur of eerder zijn afgemeld, in rekening worden gebracht.

9. Privacy

Alle persoonlijke gegevens van onze leerlingen worden met respect behandeld waarbij zorgvuldig rekening wordt gehouden met de privacy van onze leerlingen. De gegevens worden nooit met derden gedeeld, tenzij onze zwemschool hiertoe genoodzaakt is rekening houdend met de geldende wetgeving.

Wij opereren in de lijn van de huidige wetgeving AVG. Deze staan nog een keer extra toegelicht in onze Privacy Verklaring, op de website van onze scholen.

Foto’s die tijdens de lessen worden gemaakt door onze coaches kunnen worden gebruikt voor onze website of Facebook pagina. Wanneer een leerling herkenbaar op een foto is te zien, zullen wij ten alle tijden toestemming vragen om deze foto te publiekelijk te plaatsen.

10. Gebruikersregels op onze zwemgelegenheden

Onze zwemschool, inclusief onze leerlingen, zijn ten alle tijden te gast in de door de zwemschool gehuurde zwembaden. Dit betekent dat wij ons dienen te houden aan de regels van het zwembad en ons zullen dienen te gedragen naar de instructies van het zwembad. Alle andere gasten en personeel van het zwembad dienen met respect te worden behandeld en niet onnodig gestoord te worden door onze aanwezigheid, inclusief de tijd voor- en na de les.  Wanneer herhaaldelijk niet aan de instructies van het zwembad of het personeel van onze zwemschool gehoor wordt gegeven door onze studenten, zoals hierboven wordt beschreven, is onze zwemschool genoodzaakt om de desbetreffende student direct uit te schrijven voor zwemlessen bij onze zwemschool. Hierbij heeft de leerling geen recht op terugbetaling van lesgeld etc.

11. Slot Bepaling

Door verzending van de inschrijving verklaart inschrijvende ouder/verzorger bekend te zijn en in te stemmen met deze Algemene Voorwaarden.

Kaderlogo_zoeterwoudezwemt
Open chat